Arşiv Bürosu

Kurum Arşivi Çalışmaları ve Kurum Arşivinin Görevleri

İşlemlerde kullanılmayan fakat gerektiğinde başvurmak üzere belirli bir süre saklanması zorunlu görülen evrakları arşivleme,

Rektörlük ve bağlı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemeyi tespit etme,

Herhangi bir sebepten dolayı malzemelerin kayba uğramamasını ve gerekli şartlar altında korunmalarını temin etme,

Muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanmasını ve imhasını yapma,

Malzemeleri milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirme,


Bu sayfa Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından en son 13.07.2021 15:30:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM