Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü,

Rektörlüğe gelen ve Rektörlükten çıkan yazıların işleme alınıp muhatabına ulaşımını ve saklanmasını sağlamak,

Arşiv hizmeti vermek,

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının gündemini hazırlamak ve alınan kararların yazım, saklama ve Üniversite birimlerine iletimini sağlamak yetki, görev ve sorumlulukları arasındadır.

Bu sayfa Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından en son 24.11.2016 09:54:55 tarihinde güncellenmiştir.