Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Misyon - Vizyon

Misyon

          Üniversitemizin her türlü evrak ve  arşivleme işlerini ve işleyişini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak Üniversite birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

Vizyon

         Hizmette verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hakim, güvenilir ve hesap verilebilir olmak.

Bu sayfa Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından en son 23.09.2016 10:07:34 tarihinde güncellenmiştir.