Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Genel Bilgiler

 15 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi” kapsamında kurulan Birimimiz, 18 Aralık 2012 tarihinde uygulanmaya başlayan Norm Kadro kapsamında Genel Sekreterliğe bağlı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğüne dönmüş olup bilgi çağındaki tüm teknolojik gelişmelere ayak uydurarak çalışmalarına devam etmektedir.