Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

İdari Personel

                                                                                                                                              0216 414 05 45

ŞUBE MÜDÜRÜ

 Mukaddes BEKTAŞ 

 e-mail:  mbektas@marmara.edu.tr dahili hat:   1352

   

İDARİ PERSONEL

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU VE SENATO İŞLEMLERİ

Bilgisayar İşletmeni Ayşe KARLIDAĞ 

e-mail:  ayse.karlidag@marmara.edu.tr dahili hat:   1851
 

GELEN EVRAK BÜROSU

Biüro Personeli Filiz URAL 

e-mail: filiz.ural@marmara.edu.tr dahili hat:   1409
 

Bilgisayar İşletmeni Tezcan DERİN 

e-mail:  tezcan.derin@marmara.edu.tr dahili hat:   1394
 

Bilgisayar İşletmeni Cemal HÖBEK

e-mail:   cemal.hobek@marmara.edu.tr dahili hat:   1408
 

GİDEN EVRAK BÜROSU

Memur Murat ŞAHİN

e-mail:   murat.sahin@marmara.edu.tr dahili hat:   1392
 

Memur Merve ŞENEL

e-mail:   merve.senel@marmara.edu.tr dahili hat:   -
 

  KURYE

Osman ÖZTÜRK 

e-mail   osman.ozturk@marmara.edu.tr dahili hat   1391

Uğur Kutay ÖKTEM

e-mail:   - dahili hat:   1970

 

EBYS DESTEK BÜROSU

Büro Personeli Ayla TINMAZ 

e-mail:   ayla.tinmaz@marmara.edu.tr dahili hat:   4086
 

Uzman Özkan GÜNER

e-mail:   ozkan.guner@marmara.edu.tr dahili hat:   4084