Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

EBYS Destek Bürosu

EBYS Destek Birimi

  • EBYS kullanımında oluşan problemleri çözmek
  • Kullanıcılarına destek vermek
  • Kullanıcı yetki işlemlerini yapmak
  • EBYS ile ilgili genel bilgilendirme, duyurular yapmak
  • Yardım dokumanlarının hazırlanması 
  • E-imza süreçlerini yönetmek
  • DETSiS ile ilgili işlemleri yürütmek