Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Tarihçe

 Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü, 15 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi” kapsamında kurulmuştur.